Aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej 31.12.2021 r.

banery program regionalny.png

 

W związku z rezygnacją mieszkańców Miasta Grajewo z udziału w Projekcie grantowym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” na listę podstawową Grantobiorców zostało zakwalifikowanych trzech Grantobiorców z listy rezerwowej.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę podstawową i rezerwową Grantobiorców.

 

Lista podstawowa – aktualizacja z dnia 31.12.2021 r.

Lista rezerwowa – aktualizacja z dnia 31.12.2021 r.

 

Projekt nr RPO.05.01.00-20-0878/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” realizowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Powrót na początek strony