Wzór dokumentów do zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej

banery program regionalny.png

Niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy, jednak nie później niż do 31.01.2022 r. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Miasta Grajewo (punkt podawczy) kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji z wyboru Wykonawcy: wysłane/ skierowane do potencjalnych Wykonawców zapytania ofertowe, co najmniej 3 (trzy) otrzymane oferty, Protokół wyboru ofert wraz z pismem przewodnim. Na podstawie dostarczonych przez Grantobiorcę dokumentów sporządzona zostanie umowa o udzielenie grantu.

W przesłanym do Państwa piśmie omyłkowo podano termin dostarczenia dokumentów 31.01.2021, za co serdecznie przepraszamy.

Powrót na początek strony