„Wielki test wiedzy o historii Grajewa (9 PSK) -2021"

„Wielki test wiedzy o historii Grajewa (9 PSK) - 2021", wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o ..." odbędzie się 16 października 2021 r. sala widowiskowa GCK. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Wielki test 2021.jpg

W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania 9 Pułku Strzelców Konnych. Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane jest „Wielki test wiedzy o historii Grajewa (9 PSK) - 2021", wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o ..." i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

+ 16 października 2021 r. sala widowiskowa GCK
+ po raz drugi w Grajewie
+ udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów
+ dwie kategorie wiekowe (<18 lat, >18 lat)
+ nagrody finansowe o wartości 8 tys. zł
+ upominki dla każdego z uczestników
+ zgłoszenia do 30 września 2021 r.

Szczegóły w dołączonym Regulaminie i na: www.9psk.pl, www.gckgrajewo.pl, www.gih.grajewo.pl

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Grajewska Izba Historyczna

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadchodzące wydarzenia

Powrót na początek strony