Spotkanie Lokalnych Liderów

Miasto Grajewo stara się jak najszerzej włączać mieszkańców w proces przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”.

Jedną z metod na zaktywizowanie i poznanie oczekiwań mieszkańców było zorganizowanie w dniu 27.02.2020 r. spotkania lokalnych liderów społecznych. Wśród gości byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym osoby, które prężnie działają w różnych grajewskich stowarzyszeniach, przedstawicielka Rady Miasta Grajewo i jednocześnie nauczycielka, seniorzy, przedsiębiorca itp. Atmosfera była bardzo przyjazna i sprzyjająca rzeczowej rozmowie o problemach i potrzebach miasta. Czas trwania spotkania (ponad 2 godziny) pokazuje, że dobór lokalnych liderów społecznych był właściwy. Każdy miał możliwość swobodnej wypowiedzi, co pozwoliło wspólnie ustalić kierunki rozwoju Grajewa, zidentyfikować główne problemy rozwojowe i kluczowe potencjały miasta. Podczas spotkania omówiono również przedsięwzięcia oczekiwane przez mieszkańców podnoszące standard ich życia i zmiany, które powinny zajść w mieście w najbliższych latach. Stanowiło to element ważnego procesu: zapytanie o zdanie mieszkańców i użytkowników miasta, włączenie ich od początku we współdecydowanie i pracę nad kierunkiem zmian w Grajewie.

Mieszkańcy poświęcili swój czas, a Zespół miejski zyskał cenną wiedzę i wskazówki, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto, żeby było dopasowane do ich potrzeb. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości.

Spotkanie lokalnych liderów odbyło się w związku z uczestnictwem Miasta Grajewo w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Powrót na początek strony