Wideokonferencja z przedsiębiorcami

W kwietniu 2020 roku, w związku z przygotowywaną Kompletną propozycją projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, odbyła się wideokonferencja z grajewskimi przedsiębiorcami. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji gospodarczej miasta i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Grajewie.

Wideokonferencja pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów współpracy pomiędzy samorządem lokalnym i przedsiębiorcami. Jednocześnie stanowiła element pracy nad diagnozą Miasta Grajewo, która została włączona do Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Spotkanie umożliwiło zestawienie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców w sferze gospodarczej z wnioskami z przeprowadzonych w lutym i marcu 2020 roku badań ankietowych dotyczących planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz badań przedsiębiorców w zakresie oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Grajewie.

Wszystkie uzyskane informacje oraz opinie są bardzo cenne i pozwolą na dokładne zdiagnozowanie problemu grajewskich przedsiębiorców oraz podjęcie właściwych działań w celu ich rozwiązania. Przedsiębiorcy są ważnym uczestnikiem nie tylko życia gospodarczego, ale i społecznego w mieście, co w znacznym stopniu stanowi o potencjale rozwojowym Grajewa.

Uczestnicy wideokonferencji jednogłośnie stwierdzili, że widzą potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości w celu zjednoczenia się dla spraw istotnych dla społeczeństwa lokalnego.

Powrót na początek strony