Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewo w ramach projektu Cyfrowa Gmina

podpisanie umowy fot.1.JPG

Ilustracja do artykułu logo_2020-06-04_10:36:14.png

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W dniu 26 października 2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo – Dariusz Latarowski podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewo w ramach projektu Cyfrowa Gmina".

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia będzie Firma Trogon BC Sp. z o. o. z siedzibą: Słupy 86, 10-381 Olsztyn z ceną ofertową: 699 132,00 zł brutto, z oferowaną gwarancją na dostarczony sprzęt  i oprogramowanie– 18 miesięcy oraz deklaracją użycia dla systemu e-Usług bazy danych bez limitu połączeń, bez limitu użytkowników, bez limitu liczby uruchomionych serwerów, bez limitu procesorów i RAM-u serwera na którym uruchamiana będzie baza danych.

Termin realizacji zamówienia: 180 dni od podpisania umowy.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3407/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Informacja o projekcie: https://www.grajewo.pl/pl/urzadmiasta/pozyskanedotacje/cyfrowa-gmina/miasto-grajewo-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina-pozyskalo-grant-w-wysokosci-651-27000-pln.html

 

Powrót na początek strony