W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Miasto Grajewo otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł 
z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych  oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez miasto wkładu własnego w wysokości 20% kosztów zakupu książek tj. 3000,00 zł.

Powrót na początek strony