II -gie warsztaty planistyczne z wykorzystaniem map

W dniu 16 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty planistyczne, których celem było zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców w odniesieniu do potencjalnych funkcji budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie.

Pracując przy wykorzystaniu map uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad funkcjami jakie mógłby pełnić lokal, jak wykorzystać jego zasoby na potrzeby organizacji i mieszkańców. Pomysłów na wykorzystanie budynku było wiele: Centrum funkcjonowania Organizacji Pozarządowych, Centrum Dialogu Społecznego, miejsce spotkań mieszkańców, świetlica środowiskowa, zbrojownia to najbardziej wiodące na zaadoptowanie tego miejsca.

Spotkanie było kolejnym z cyklu warsztatów związanych ze społeczną koncepcją zagospodarowania miejsc, realizowanych w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.

Powrót na początek strony