Spotkanie Grupy Inicjatywnej

W środę, 17 kwietnia 2019 r. w sali klubowej Grajewskiego Centrum Kultury odbyło się kolejne spotkanie Grupy Inicjatywnej, powołanej w ramach projektu pt.: „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gościem specjalnym był Jacek Gralczyk - animator kulturalny i społeczny, od lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert ds. procesów rewitalizacyjnych. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej.

Podczas spotkania przybliżone zostały aspekty rewitalizacji oraz sposoby włączania mieszkańców w jej proces. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładami działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Kościanie (woj. wielkopolskie) oraz na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, których celem była aktywizacja mieszkańców do wspólnego tworzenia przestrzeni publicznej w oparciu o jej zasoby, historię i charakter.

Powrót na początek strony