Warsztaty planistyczne z wykorzystaniem map

9 maja 2019 r. odbyły się warsztaty planistyczne, których celem było zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców w odniesieniu do potencjalnych funkcji budynku po byłej aptece na Placu Niepodległości oraz terenu za nim.
Pracując przy wykorzystaniu map uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jak uczynić z ww. budynku wymarzone miejsce. Dorośli, a także dzieci i młodzież, chętnie angażowały się w proces twórczy, dzieląc się swoimi opiniami. Pomysłów na wykorzystanie budynku było wiele: sala zabaw dla dzieci, kawiarnia, świetlica, plac zabaw i siłownia – to tylko część z nich.
Spotkanie było pierwszym z cyklu warsztatów związanych ze społeczną koncepcją zagospodarowania miejsc, realizowanych w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. Kolejne odbędzie się 16 czerwca 2019 r. w parku przy ul. Wojska Polskiego.

Powrót na początek strony