Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia dzieci z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie

Ilustracja do artykułu pl_sloneczka_5latki.jpg

Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia dzieci z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie odbywały się od stycznia 2017 r. do listopada 2017 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej) w ramach projektu pt. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 430 dzieci (216 dziewczynek i 214 chłopców) przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017, w tym 91 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie, 88 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie, 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie oraz 126 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie.

Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które dzieci rozwijały to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Tematyka zajęć oscylowała wokół najbliższego otoczenia dziecka i dotyczyła m.in: przedstawiania się i powitania, liczb, kolorów, zabawek, jedzenia, części ciała, ubrań, rodziny, zwierząt, pogody, wykonywania prostych czynności.

W całym projekcie zrealizowano łącznie 891 godzin zajęć, w tym w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Grajewie – 189 godzin, w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie – 189 godzin, w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie – 270 godzin i w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie – 243 godziny.

Zajęcia były bardzo dobrze odbierane przez przedszkolaki. Dzieci z radością w nich uczestniczyły i chętnie się uczyły. Zapamiętywanie nowego materiału nie sprawiało im trudności, gdyż zajęcia były prowadzone w radosnej atmosferze pełnej zabaw, wierszyków i piosenek. Dzieci uczyły się nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Na zajęciach używane były zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne m.in.: karty obrazkowe, gry językowe, maty edukacyjne z nazwami miesięcy, z dniami tygodnia czy kolorami i wiele innych, które pomagały dzieciom zapamiętać słówka.

Udział dziecka w zajęciach podlegał ocenie. Na jednych z pierwszych zajęć, przed przerwą wakacyjną oraz na zakończenie zajęć zastosowany został arkusz oceny umiejętności dziecka, który pozwolił ustalić poziom umiejętności danego dziecka z języka angielskiego. Na jego podstawie prowadzący zajęcia dokonał oceny opisowej każdego dziecka. Podkreślił w niej to, co dane dziecko umie, to, co już osiągnęło. Analiza ocen opisowych przygotowanych przez prowadzących zajęcia pokazała, że założone cele i wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte.

Powrót na początek strony