Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna - 7 osób

 • Przewodniczący Komisji - Arkadiusz Zbigniew Skawski
 • Zastępca Przewodniczącego - Julia Klaudia Ksepko-Kurkowska
  • Członek Komisji - Tomasz Babul
  • Członek Komisji - Anna Opara
  • Członek Komisji - Krzysztof Purzeczko
  • Członek Komisji - Paweł Filip Zalewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 4 osoby

 • Przewodniczący Komisji - Paweł Obrycki
 • Zastępca Przewodniczącego - Piotr Paszkowski
  • Członek Komisji - Mariusz Wielgat
  • Członek Komisji - Andrzej Ciechanowicz

Komisja Budżetu - 12 osób

 • Przewodniczący Komisji - Andrzej Niewiarowski
 • Zastępca Przewodniczącego - Anna Opara
  • Członek Komisji - Aneta Ewa Chrzanowska
  • Członek Komisji - Henryka Jagielska
  • Członek Komisji - Elżbieta Nietupska
  • Członek Komisji - Paweł Obrycki
  • Członek Komisji - Daniel Purwin
  • Członek Komisji - Krzysztof Purzeczko
  • Członek Komisji - Tomasz Siejda
  • Członek Komisji - Agnieszka Siwik-Karwowska
  • Członek Komisji - Monika Stefańska
  • Członek Komisji - Paweł Filip Zalewski

Komisja Gospodarki Komunalnej - 7 osób

 • Przewodniczący Komisji - Daniel Purwin
 • Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta Nietupska
  • Członek Komisji - Piotr Paszkowski
  • Członek Komisji - Arkadiusz Zbigniew Skawski
  • Członek Komisji - Aneta Ewa Chrzanowska
  • Członek Komisji - Andrzej Ciechanowicz
  • Członek Komisji - Tomasz Siejda

Komisja Spraw Społecznych - 7 osób

 • Przewodnicząca Komisji - Monika Stefańska
 • Zastępca Przewodniczącej - Henryka Jagielska
  • Członek Komisji - Tomasz Babul
  • Członek Komisji - Julia Klaudia Ksepko-Kurkowska
  • Członek Komisji - Andrzej Niewiarowski
  • Członek Komisji - Agnieszka Siwik-Karwowska
  • Członek Komisji - Mariusz Wielgat

Komisje Rady Miasta

Powrót na początek strony