Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna - 7 osób:

- Przewodniczący Komisji - Anna Marzenna Kalinowska

- Zastępca Przewodniczącego - Marzena Rogowska

- Członek Komisji - Katarzyna Bobrowska

- Członek Komisji - Barbara Ginka

- Członek Komisji - Ewa Godlewska

- Członek Komisji - Mariusz Szymkiewicz

- Członek Komisji - Katarzyna Świderska

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji - 3 osoby:

- Przewodniczący Komisji - Ewa Godlewska

- Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Łynka

- Członek Komisji - Marzena Rogowska

 

Komisja Budżetu - 7 osób:

- Przewodniczący Komisji - Andrzej Niewiarowski

- Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Bobrowska

- Członek Komisji - Edward Boć

- Członek Komisji - Ewa Godlewska

- Członek Komisji - Anna Marzenna Kalinowska

- Członek Komisji - Małgorzata Łynka

- Członek Komisji - Tomasz Siejda

 

Komisja Gospodarki Komunalnej - 3 osoby:

- Przewodniczący Komisji - Wojciech Karol Kowzon

- Zastępca Przewodniczącego - Mariusz Szymkiewicz

- Członek Komisji - Edward Boć

 

Komisja Spraw Społecznych - 5 osób:

- Przewodniczący Komisji - Katarzyna Świderska

- Zastępca Przewodniczącego - Barbara Ginka

- Członek Komisji - Wojciech Karol Kowzon

- Członek Komisji - Andrzej Niewiarowski

- Członek Komisji - Tomasz Siejda

 

Komisje Rady Miasta

Powrót na początek strony