ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Burmistrz Grajewa, Pan Dariusz Latarowski, serdecznie zaprasza mieszkańców Grajewa na warsztaty pn. PRZYSZŁOŚĆ MIASTA w perspektywie najbliższych 20 lat, które odbędą się w dniu 12 marca 2020 r. o godzinie 16:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A.

Warsztaty organizowane są w związku z uczestnictwem Miasta Grajewo w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Udział w konkursie daje miastu szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

Warsztaty będą prowadzone przez Pana Norberta Brzostowskiego oraz Pana Grzegorza Dudzika -doradców Związku Miast Polskich.

Podczas spotkania chcielibyśmy wspólnie z Państwem zidentyfikować najbardziej wartościowe zasoby i produkty miejskie. Następnie zaprosimy Państwa do współtworzenia wizji rozwoju Grajewa. Wspólnie zastanowimy się nad kierunkami rozwoju miasta. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany myśli na temat przedsięwzięć, które w naszym mieście powinny zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat.  

Liczymy na Państwa pomysły i aktywną współpracę podczas opracowywania dokumentacji konkursowej przez pracowników Urzędu Miasta Grajewo. Państwa zaangażowanie zwiększy szansę na pozyskanie przez Grajewo dotacji.

Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie udziału w warsztatach telefonicznie pod numer (86) 273 08 28 lub na adres poczty elektronicznej: e.lipowska@um.grajewo.pl do dnia 11.03.2020 r.

Powrót na początek strony