Inspirujące spotkanie z uczniami szkół podstawowych

 

Miasto Grajewo opracowuje Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Bardzo ważne jest włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowywania dokumentów strategicznych. Liczy się zdanie każdego mieszkańca, dlatego Zespół miejski stara się stosować różne formy ich aktywizacji.

W dniu 4 sierpnia 2020 roku do Urzędu Miasta Grajewo zostali zaproszeni uczniowie ostatnich klas trzech szkół podstawowych z terenu miasta. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele młodzieży, którzy są jednocześnie członkami Zespołu kluczowych interesariuszy.

Spotkanie miało na celu poznanie oczekiwań młodych mieszkańców w stosunku do samorządu lokalnego w kontekście przyszłości Grajewa i kierunków jego dalszego rozwoju. Pozwoliło to na uzupełnienie wyników badania ankietowego uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, które zostało przeprowadzone w lutym 20202 roku. Zarówno badanie ankietowe, jak i spotkanie pokazało problemy i potrzeby miasta z punktu widzenia młodych ludzi.

Burmistrz Miasta Grajewo, Pan Dariusz Latarowski, pracownik Referatu Pozyskiwania Środków, Pani Edyta Lipowska oraz doradca Związku Miast Polskich, Pan Norbert Brzostowski swobodnie rozmawiali z uczniami o tym, co młodzież lubi robić w wolnym czasie, czego brakuje im w Grajewie i co według nich należałoby zmienić, by mieszkańcom żyło się lepiej. Próbowali też dowiedzieć się, co według uczniów lokalny samorząd powinien zrobić, aby młodzi ludzie po ukończeniu nauki chcieli wrócić do Grajewa, tu żyć oraz pracować.

Uczniowie przez dwie godziny dzielili się swoimi pomysłami na poprawę funkcjonowania miasta. Padło mnóstwo inspirujących koncepcji. Dziękujemy za każdy głos, który przybliża nas do „uszycia” miasta na miarę potrzeb mieszkańców. Wiele pomysłów zostanie ujętych w załącznikach do Kompletnej propozycji projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”.

Powrót na początek strony