Podpisanie umowy na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie

wizualizacja budynku wielorodzinnego.jpg

logotypy 2.png

W lipcu 2022 r. Miasto Grajewo złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.


W dniu 07.11.2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Paweł Karpiński i Krzysztof Baranowski podpisali umowę o udzielenie finansowego wsparcia na ww. przedsięwzięcie.
Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 6.592.827,10 zł, w tym finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilane środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w wysokości 5.274.261,68 zł.


Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia: styczeń 2023 r. – grudzień 2025 r.


Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.


W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej stanowiącej piwnicę. W mieszkaniach będą zainstalowane podstawowe urządzenia sanitarne: umywalka w łazience, kabina z brodzikiem i sedes. Kuchnie zostaną wyposażone w zlewozmywak z baterią i syfonem, kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Komunikację w budynku zapewni jedna klatka schodowa oraz dźwig osobowo-towarowy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i oświetlony, powstaną miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, mała architektura gospodarcza i systemowa wiata śmietnikowa oraz zieleń średnia i wysoka.


W wyniku realizacji inwestycji powstaną 24 mieszkania (w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, o łącznej powierzchni użytkowej lokali 1167,72 m2.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie

Powrót na początek strony