Trwa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Południe w Grajewie

znaki_strona_www.png

W czerwcu 2021 r. Miasto Grajewo złożyło do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 17.11.2021 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Paweł Karpiński i Mariusz Kempka podpisali umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na ww. przedsięwzięcie.

W przedmiotowym projekcie beneficjentem wsparcia jest Miasto Grajewo, natomiast inwestorem Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Grajewie.

Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 7.762.182,22 zł, w tym finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilane środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w wysokości 6.209.745,77 zł.

Realizacja projektu będzie polegała na budowie wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, trzyklatkowego budynku. Mieszkania zostaną wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne: zlewozmywak, umywalkę, kabinę z brodzikiem, sedes. Kuchnie będą wyposażone w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, powstaną miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, chodnik.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 36 lokali mieszkalnych (w tym jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) o łącznej powierzchni użytkowej 1659,70 m2.

W dniu 13 grudnia 2022 r. została podpisana umowa między Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a ST TWAROWSCY Sp. j. z Zaścianek na budowę budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie. Zakończenie robót nastąpi maksymalnie w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania tej umowy.

Powrót na początek strony