Maluch + 2020

pl herb.png

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, moduł 1 b

Nazwa zadania - utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Grajewie

W 2020 r. Wojewoda Podlaski udzielił Miastu Grajewo dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w wysokości 61.275,05 zł z tego :

-w kwocie 37.275,05 zł na zadanie dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 oraz

- w kwocie 24.000,00 zł na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Grajewie.

Wartość całego zadania wyniosła ok. 250.000,00 zł.

Okres realizacji zadania to 10 miesięcy. Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 24.

mrips.jpgmrips.jpg

Program Maluch Plus

Powrót na początek strony