Poprawa dostępności Urzędu Miasta Grajewo

logotypy.png
 

Miasto Grajewo znalazło się w gronie 20 miast – beneficjentów Programu „Rozwój Lokalny”, które otrzymały grant w wysokości do 100.000 złotych na działania związane z poprawą dostępności.

Przypomnijmy, w listopadzie 2022 roku Miasto Grajewo złożyło do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosek o dofinansowanie działań w ramach Programu „Rozwój Lokalny” na rzecz poprawy standardów dostępności w miastach zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus.

Umowa w sprawie grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach została zawarta pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Miastem Grajewo w dniu 08.03.2023 r.

Miasto Grajewo wykorzysta pozyskane dofinansowanie na realizację grantu, w ramach którego zostały zaplanowane dwa działania:

  1. Prace adaptacyjno – remontowe w łazienkach (na parterze i na I piętrze budynku Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A);
  2. Działania promocyjno-informacyjne.

Efektem realizacji grantu będzie poprawa dostępności Urzędu Miasta Grajewo poprzez dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 19 czerwca 2023 r. Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta podpisał z przedstawicielem  Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DOMHAL” Jarosław Dąbrowski z Grajewa umowę na wykonanie remontu łazienek w Urzędzie Miasta Grajewo. Od tego momentu wykonawca ma 75 dni na realizację zamówienia.

Remont będzie polegał na wykonaniu czynności takich jak: demontaż stolarki drzwiowej, demontaż osprzętu elektrycznego oraz urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozbiórka ścian działowych, wzmocnienie nadproży nad istniejącymi otworami drzwiowymi i poszerzenie tych otworów, rozbiórka posadzki w pomieszczeniach na parterze, skucie glazury ze ścian, skucie tynku ze ścian, przetarcie tynku na suficie, skucie posadzki z podłogi pomieszczeń na piętrze, demontaż przewodów instalacji elektrycznej, demontaż przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie podłączeń instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze, wykonanie betonowej ławy pod ściany działowe na parterze, wykonanie nowych ścian działowych murowanych, odtworzenie podbudowy posadzki pomieszczeń parteru wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż stolarki drzwiowej, tynkowanie i szpachlowanie ścian oraz sufitów, wykonanie okładzin ściennych z gresu na zaprawie klejowej, montaż urządzeń instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż kanałów PVC wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie polegało na:

- zapewnieniu przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5 x 1,5 m,

- wymianie istniejących drzwi na szersze i wykonanych bez progów,

- zamontowaniu misek ustępowych i umywalek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zainstalowaniu uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 218.474,99 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł (85% współfinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” i 15% z budżetu państwa).

Realizacja przedsięwzięcia grantowego planowana jest do 30.09.2023 r.

Powrót na początek strony