Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie

flaga PL.png

Umowa nr 5G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie Zadania remontowego „Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

 

Całkowita wartość zadania 2.318.413,75 PLN

Łączna wysokość dofinansowania 1.233.439,80 PLN

Okres realizacji 2023 – 2024

W wyniku realizacji zadania zostaną wyremontowane nawierzchnie jezdni oraz chodników w ulicach Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie.

 

Powrót na początek strony