„Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów"

Logo Wspieramy elektromobilność.jpgLogo Wspieramy elektromobilność.jpg

W dniu 23.06.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 237 390,00 zł

Kwota Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: do 86 850,00 zł

W ramach przedsięwzięcia Miasto Grajewo planuje budowę ogólnodostępnej stacji ładowania na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki, 19-200 Grajewo, z 2 punktami ładowania: o mocy ładowania prądem stałym 50 kW i mocy ładowania prądem zmiennym 22 KW.

Infrastruktura będzie udostępniana klientom celem ładowania pojazdów elektrycznych. Głównym celem budowy ogólnodostępnej stacji ładowania jest promocja elektromobilności, której rozwój przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawy jakości powietrza.

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest budowa ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz.U. 2022, poz. 1083 z późn. zm.).

„Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów

Powrót na początek strony