„Wzmocnienie transgranicznych powiązań społecznych”

 

„Strenghtening of border social connections”

„Wzmocnienie transgranicznych powiązań społecznych”

Nr projektu: LT-PL-5R-370

Wartość projektu 804.569,44 EURO

Dofinansowanie projektu ze środków UE 683.884,02 EURO do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Okres realizacji styczeń 2021 do 31 sierpień 2022

Cel projektu: wzmocnienie zdolności instytucjonalnych dwóch transgranicznych gmin w celu świadczenia lepszych usług publicznych.

 

W czerwcu 2020 Miasto Grajewo wspólnie z litewską Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego (lit. Šalčininkai) złożyły wniosek do transgranicznego Programu Operacyjnego Interreg Polska-Litwa pn. „Wzmocnienie transgranicznych powiązań społecznych”.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. W grudniu 2020 została podpisana umowa o dofinansowanie przez Lidera projektu – Miasto Soleczniki.

 

W ramach projektu w Grajewie planowana jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie przy Szkole Podstawowej nr 4. Obiekt będzie składał się z podstawowych elementów:

  • bieżnia lekkoatletyczna (okrężna 4-torowa o długości 400m wraz z bieżnią prostą 6-torową o długości 130m z nawierzchnią sportową tartanową; będzie służyła do uprawiania wszelkich form ruchu: marsz, bieg, bieg przez płotki, ćwiczenia lekkoatletyczne i rekreacyjne);
  • pole do gry w Boule.

Po zakończeniu robót budowlanych planowane jest zorganizowanie wydarzeń sportowych przy udziale młodzieży szkolnej z Solecznik na Litwie oraz z Grajewa.

Szacunkowa wartość komponentu po stronie Grajewa 1.500.000 zł.

 

 

Powrót na początek strony