Zakończenie projektu „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo”

Bioróżnorodnośc w Grajewie (1).jpg

logotypy.png 

 

Z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu pn „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Głównym celem projektu było zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarze Miasta Grajewo.  

 

Zakres realizacji inwestycji dotyczył kompleksowego zagospodarowania siedmiu obszarów tj.: 

 

OBSZAR I – ul. Legionistów

Utworzony został las kieszonkowy - mini lasek, zajmujący niewielką powierzchnię, zróżnicowany pod względem gatunków. Na powierzchni 1200 m2 posadzone zostały klony zwyczajne, graby pospolite, brzozy brodawkowate, lipy drobnolistne, jarzęby pospolite, czeremchy pospolite. Na pozostałej powierzchni objętej projektem posadzono krzewy tj: czarny bez, trzmielina pospolita, kalina koralowa, porzeczka krwista, ligustr pospolity oraz leszczyna pospolita. Rośliny zostały posadzone w gęstym zadrzewieniu, tworząc unikatowy mikroklimat w miejskiej przestrzeni.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom i ssakom (budki lęgowe, karmniki, domki dla jeży) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), stojak na rowery a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR II - ul. Rtm. Konopki

Utworzony został park miejski. Nowe drzewa, które wzbogaciły nasadzenia przy ul. Rtm. Konopki to: buki pospolite, brzozy brodawkowate, lipy drobnolistne, czeremchy pospolite oraz głogi pośrednie. Park współtworzą krzewy liściaste tj.: trzmielina pospolita, bodziszek wspaniały, czarny bez, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita, porzeczka krwista, ligustr pospolity oraz dereń biały.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom i ssakom (budki lęgowe, domki dla jeży) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), stojak na rowery a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR III – róg ul. Książęcej i Pęzy

Powstała łąka kwietna o powierzchni 1500 m2. Wysiano mieszankę nasion rodzimych gatunków krajowych m.in. złocień zwyczajny, komonica zwyczajna, firletka poszarpana, jaskier ostry, świerzbnica polna, wyka ptasia, wyka brudnożółta, kozibród łąkowy, krwawnik pospolity, chaber łąkowy, marchew dzika, brodawnik zwyczajny, bukwica pospolita, krwiściąg lekarski.

Posadzone zostały drzewa i krzewy liściaste: wierzba biała, brzoza omszona oraz kalina koralowa. Na obszarze utworzona została również rabata bylinowa o powierzchni 330 m2, składająca się z kilku gatunków roślin tj.: kosaciec syberyjski, tojeść kropkowana, rdest wężownik, mozga trzcinowata i krwawnica pospolita.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom (poidełko), ssakom  (domek dla jeży) i owadom (domki dla owadów) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR IV –przy ul. Pułaskiego

Utworzony został park linearny. Wzdłuż ulicy Pułaskiego posadzono szpaler 25 drzew dojrzałych, których wysokość wynosi min. 3 metry, z gatunku klonu, brzozy brodawkowatej oraz buku pospolitego uzupełniony nasadzeniami innych gatunków drzew i krzewów liściastych oraz iglastych tj. jarząb pospolity, róża dzika, głóg jednoszyjkowy, wiciokrzew pomorski, ligustr pospolity, kosodrzewina. Na obszarze utworzona została również rabata bylinowa o powierzchni 50m2, składająca się z kilku gatunków roślin tj.: marzanka wonna, bodziszek łąkowy, dzwonek szerokolistny, śmiałek darniowy, trzcinnik leśny, proso rózgowate.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom (poidełko, budki lęgowe) oraz elementy małej architektury (łąki, kosze na śmieci), a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR V- ul. Dworna

Wykonano nasadzenia wzbogacające i różnicujące obecnie występującą na tym terenie roślinność. Są to nasadzenia wielopiętrowe złożone z drzew (klon pospolity) i krzewów liściastych (rokitnik zwyczajny, kalina koralowa, trzmielina pospolita, berberys zwyczajny, róża dzika, jałowiec pospolity) o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie wegetacji.

Na obszarze utworzona została również rabata z roślin cebulowych (tulipany, narcyzy, szafirki czosnek olbrzymi) oraz rabata bylinowa o powierzchni 64 m2, obsadzona gatunkami bylin wieloletnich: lebiodki pospolitej, szałwii omszonej i kostrzewy owczej.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom (poidełko) i owadom (domki dla owadów) oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR VI – ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego

Powstała łąka kwietna o powierzchni 1000 m2. Wysiano mieszankę nasion rodzimych gatunków krajowych m.in. złocień zwyczajny, komonica zwyczajna, firletka poszarpana, jaskier ostry, świerzbnica polna, wyka ptasia, wyka brudnożółta, kozibród łąkowy, krwawnik pospolity, chaber łąkowy, marchew dzika, brodawnik zwyczajny, bukwica pospolita, krwiściąg lekarski.

Wykonano nasadzenia wzbogacające i różnicujące obecnie występującą na tym terenie roślinność. Są to nasadzenia wielopiętrowe złożone z drzew (klon pospolity) i krzewów liściastych (rokitnik zwyczajny, kalina koralowa, trzmielina pospolita, berberys zwyczajny, róża dzika, jałowiec pospolity) o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie wegetacji.

Na obszarze utworzona została również rabata bylinowa o powierzchni 66 m2, obsadzona gatunkami bylin wieloletnich tj.: marzanka wonna, bodziszek łąkowy, dzwonek szerokolistny, śmiałek darniowy, trzcinnik leśny, proso rózgowate, tulipan, narcyz, szafirek, czosnek olbrzymi.

Zamontowane zostały elementy dedykowane ptakom (poidełko, karmniki), ssakom (budki lęgowe) i owadom (domki dla owadów) oraz elementy małej architektury, stojak na rowery a także tablica edukacyjna.

 

OBSZAR VII – przy ul. 9. Pułku Strzelców Konnych

Wzdłuż ulicy 9. Pułku Strzelców Konnych posadzono szpaler 15 drzew dojrzałych, których wysokość wynosi min. 3 metry, z gatunku brzozy brodawkowatej, buku pospolitego, lipy drobnolistnej, jarzęby pospolitego uzupełniony nasadzeniami gatunków krzewów liściastych tj. róża dzika, głóg jednoszyjkowy, wiciokrzew pomorski, ligustr pospolity.

Na obszarze utworzona została również rabata bylinowa o powierzchni 170 m2, obsadzona gatunkami bylin wieloletnich tj.: marzanka wonna, bodziszek łąkowy, dzwonek szerokolistny, śmiałek darniowy, trzcinnik leśny, proso rózgowate.

Zamontowane zostały elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także tablica edukacyjna.

 

Kompleksowe zagospodarowanie ww. obszarów pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego oraz jakość powietrza w mieście, przyczyni się do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem oraz ograniczenia tzw. efektu miejskiej wyspy ciepła.

Nasadzenia stworzą dogodne warunki retencjonowania opadów atmosferycznych, ograniczą i spowolnią spływ wody, zapewnią schronienie i pożywienie owadom, ptakom i małym zwierzętom. Zagospodarowane tereny służyć też będą mieszkańcom w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

 

 

 

Powrót na początek strony