Gala Wilka

W piątek - 7 czerwca 2019 r. odbyła się Gala Finałowa wręczenia nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilka Roku”.
Kapituła powołana przez Burmistrza Miasta Grajewo w składzie:
Maciej Paweł Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta Grajewa
Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta Grajewa
Julita Wiluk – Główny specjalista ds. Oświaty
Ryszard Chiliński – Prezes Stowarzyszenia Lepsze Grajewo
Julia Wróblewska – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta
Wybrała laureatów spośród zgłoszonych do nagrody, w poszczególnych kategoriach:
1. Kategoria „Wydarzenie Roku”
Korowód Polskich Bajek – Wilk Roku
II Konkurs Pieśni Patriotycznej – wyróżnienie
XX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka – wyróżnienie
Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” – Wilk Roku za całokształt działalności artystycznej
2. Kategoria „Osobowość Roku”
ZS „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo – Wilk Roku
Karolina Poniatowicz i Dariusz Jabłoński – wyróżnienie
Aleksandra Ziemkiewcz – wyróżnienie
3. Kategoria ”Twórczość Artystyczna”
Grzegorz Robert Curyło – Wilk Roku
Grajewska Orkiestra Dęta - wyróżnienie
Maya Zyskowska – wyróżnienie
Lena Kisielewska - wyróżnienie
4. Kategoria „Wolontariusz Roku”
Piotr Komor – Wilk Roku
5. Kategoria „Uczeń Roku”
Weronika Dziejma – Wilk Roku
Krzysztof Kindeusz – wyróżnienie
Weronika Bukowska – wyróżnienie

Zwycięzcami tegorocznej Nagrody Burmistrza „Wilk Grajewian” zostali: Karolina Poniatowicz i Dariusz Jabłoński.

Gala Finałowa została zwieńczona recitalem Izabeli Szafrańskiej.
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym

Powrót na początek strony