Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

logotypy cyfrowa gmina.png

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Miasto Grajewo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości
651 270,00 PLN.

Dofinansowanie jest w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zadania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta Grajewo. Zaplanowano zakup sprzętu IT, oprogramowania oraz  licencji niezbędnych do realizacji e-usług i pracy zdalnej. Zorganizowane zostaną też szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzona w ramach projektu diagnoza posłuży zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu. Poprawie ulegnie również obsługa i załatwianie spraw przez mieszkańców Grajewa– temu ma służyć m.in. wdrożenie systemu e-Podatki.

Termin realizacji projektu: do dnia 30.09.2023 r.

Strona internetowa projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

cyfrowa gmina.jpg

Powrót na początek strony