Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.jpg

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIŚMiasto Grajewo, jako Beneficjent projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0285/22-00 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.


Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl)
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).


Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Powrót na początek strony