Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia grantowego

Ilustracja do artykułu baner ue.png

W dniu 10.03.2022 r. Miasto Grajewo złożyło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo”. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał wsparcie finansowe.

W dniu 15.11.2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz pełnomocnicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Mirosław Izdebski i Krystyna Gurbiel podpisali umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane wydatki ogółem: 414.598,52 zł, w tym kwota grantu 250.000,00 zł.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia grantowego: 01.06.2022 r. – 30.05.2023 r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze dostępności/projektowania uniwersalnego w budynku Urzędu Miasta Grajewo w woj. podlaskim w okresie do 31.05.2023 r. Zapewnienie większej dostępności w gminie gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, a także zapewnia zgodność usług świadczonych przez Miasto Grajewo z art. 3 i art. 6 ustawy o dostępności (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)).

W ramach przedsięwzięcia grantowego zostały zaplanowane następujące działania:

- utworzenie Punktu Obsługi Interesanta poprzez przebudowę holu w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A;

- zakup platformy umożliwiającej dostanie się do Urzędu osób ze specjalnymi potrzebami, zwłaszcza osób poruszających się na wózkach;

- umieszczenie na drzwiach wejściowych do Urzędu tabliczki brajlowskiej i zastosowanie na poręczach schodów nakładek brajlowskich – ułatwi to poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami wzroku;

- zakup systemu wzywania pomocy (drzwi główne, drzwi boczne), który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. System informuje o tym, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma;

- zakup pętli indukcyjnej, która ułatwi osobom niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy;

- zakup wyposażenia Punktu Obsługi Interesant m.in. powiększalnik elektroniczny, tabliczki do podpisu;

- zakup i montaż tablicy tyflograficznej;

- zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami na telefony komórkowe.

W dniu 14.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych na utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo. Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 08.12.2022 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Powrót na początek strony