II spotkanie Grupy Inicjatywnej

W piątek 11 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się drugie spotkanie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu pt.: „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarzadzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo i jego jednostek organizacyjnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) działających na obszarze miasta Grajewo.

          Spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny. Jego uczestnicy szczegółowo omówili sprawy związane z planowaną w terminie 3-8 luty 2019 r. wizytą studyjną do Turynu (Włochy). Wypracowanych zostało szereg zagadnień, które zostaną poruszane w rozmowach z naszym międzynarodowym partnerem. Na spotkaniu po raz kolejny przedstawiono harmonogram działań projektowych oraz omówiono cel, założenia i przewidywane efekty projektu.

         Celem funkcjonowania Grupy jest wypracowanie nowego rozwiązania w formie opracowania i wdrożenia modelu współzarządzania procesem rewitalizacji (wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w Turynie) oraz inicjatywami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany model będzie miał konstrukcję multisektorową, w której funkcja koordynacyjna należeć będzie (wzorem Turynu) do sektora publicznego, natomiast organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy będą włączani w proces rewitalizacji i inicjatywy realizowane w ramach GPR Miasta Grajewo na lata 2017 2027. Spotkania Grupy Inicjatywnej odbywać się będą średnio raz w miesiącu, aż do zakończenia realizacji projektu tj. do 31 września 2021 r.

Powrót na początek strony