„Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”

logotypy.jpg

 

Tytuł projektu:   „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”

Nr projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0557/19

 

Umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podpisano dnia 28.02.2020 r.

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020

Ogólna wartość projektu: 1.428.404,36 zł

Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 1.071.303,25 zł

 

Projekt dotyczy dostawy i montażu 6 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne 6 obiektów użyteczności publicznej:

  1. Urząd Miasta w Grajewie
  2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Grajewie
  3. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie
  5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie
  6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie

 

Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu- 0,21 MWp. Okres rzeczowej realizacji projektu: kwiecień 2020r. - grudzień 2020r. Strategicznym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie miasta Grajewo, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2,5 i PM 10 i in. Efekty projektu odczują przede wszystkim mieszkańcy Grajewa i województwa podlaskiego. Rezultatem projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz spadek emisji CO2 dzięki produkcji energii elektrycznej z OZE. Redukcja emisji CO2 w ramach przedmiotowego projektu wyniesie – 177,82 ton równoważnika CO2, co daje redukcję o ok. 52%. Łączna planowana produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 203,22 MWh/rok.

 

Na zakończenie realizacji projektu:

Ogólna wartość projektu wyniosła: 907.469,41 zł

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło: 678.228,33 zł

Pozyskane Dotacje

Powrót na początek strony