Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

 NSS.png

Tytuł Projektu:

Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Nr projektu: RPPD.03.01.00-20-023/12

 

Na realizację projektu pn.: „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Umowa o dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 25.01.2013 r.

 

Wartość całkowita projektu: 18.340.730,00 zł

Wartość dofinansowania projektu: 9.942.473,17 zł

Termin realizacji projektu: 2013 - 2015

 

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Grajewa oraz stworzenie warunków do rozwoju branży turystycznej poprzez wprowadzenie unikatowej i kompleksowej oferty turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie ruchu turystycznego oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

 

Przedmiotem projektu była budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, z krytą pływalnią oraz zapleczem SPA. Turyści, mieszkańcy miasta, okolicznych gmin i powiatu zyskali nowoczesną pływalnię. W strefie hali basenowej znalazła się niecka sportowa o wymiarach 25 m na 12,5 m o sześciu torach. Z myślą o najmłodszych powstała niecka rekreacyjna o wymiarach 7,5 m x 12,5 m z brodzikiem i atrakcjami: armatkami wodnymi, wodospadem, gejzerem, grzybkiem wodnym. W skład zaplecza SPA weszły: pomieszczenie do masażu, grota solna, oraz zespół saun.

W ramach projektu zaplanowano także budowę Muzeum Mleka, prezentującego ekspozycję dotyczącą historii oraz tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim. Powstało pierwsze w Polsce muzeum o tematyce związanej z mlekiem, stanowiące miejsce ekspozycji lokalnych dokonań na polu kultury materialnej, a także historii i tradycji regionu. Na terenie Muzeum utworzony został także Punkt Informacji Turystycznej.

Kompleks budynków powstał na parceli położonej przy ulicach Konstytucji 3-go Maja i Targowej w Grajewie.

 

Wykonawcą robót była firma „PRIBO-EPB” sp. z o.o. z Ełku. Dnia 19.08.2015 r. nastąpił odbiór końcowy robót prowadzonych przez tę firmę od 2013 r.

 

Pływalnia została otwarta dla odwiedzających dnia 16.10.2015 r. natomiast Muzeum Mleka pierwszych gości zaczęło przyjmować od 14.12.2016 r.

Pozyskane Dotacje

Powrót na początek strony