Pozyskane Dotacje

Nasadzenie drzew wzdłuż ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny "Inki" w mieście Grajewo

Budowa ulic św. Jana Pawła II oraz Pilota Kazimierza Sztramko w Grajewie

Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie

Sportowa Polska

Zwiększenie bioróżnorodności w Mieście Grajewo

Budowa budynku wielorodzinnego trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie

Projekt LT-PL-5R-370 „Strenghtening of border social connections” („Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”)

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie

Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w GrajewieNauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie

Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie

Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie

Projekt "Zdalna Szkoła"

Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II

Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Ławka Niepodległosci dla samorządów

Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”

Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie”

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie

Poznaj Polskę

Program Maluch+

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pozyskane Dotacje

Powrót na początek strony