„Partycypacyjny dom kultury” - warsztaty dla animatorek i animatorów kultury

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie „Partycypacyjny dom kultury”, który odbędzie się 16 października (poniedziałek) w Grajewskim Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 20).

Partycypacyjny dom kultury_grajewo_net.png

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie „Partycypacyjny dom kultury”, który odbędzie się 16 października (poniedziałek) w Grajewskim Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 20).

Podczas warsztatu uczestnicy zastanowią się nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z udziału społeczności lokalnej w współtworzeniu ośrodka kultury. Wspólnie zostaną wypracowane narzędzia i pomysły przydatne podczas wdrażania modelu instytucji otwartej na mieszkańców. Na warsztacie zostanie również poruszony temat współpracy wewnętrznej zespołów, która jest bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji z odbiorcami. Będą one też dobrą okazją do lepszego poznania się animatorów i animatorek kultury z województwa podlaskiego oraz nawiązania współpracy.

Szkolenie organizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Podlaska Sieć Kultury.

Czas trwania 10:00 – 14:30

Dla kogo? Dla pracowników i pracowniczek podlaskich ośrodków kultury (też bibliotek)

Zapisy: na maila redakcja@podlaskasieckultury.pl (w treści podać datę lub miejscowość)

Prowadzenie Przemek Waczyński

Miejsce: Grajewskie Centrum Kultury

Kiedy? 16 października 2023

Przemek Waczyński – animator i menadżer kultury, bloger.  Animator programu Dom Kultury Plus, popularyzator modelu partycypacyjnej instytucji kultury. Współpracuje przy wielu projektach kulturalnych z ośrodkami kultury, bibliotekami i teatrami niezależnymi. Założyciel portalu Podlaska Sieć Kultury, którą tworzy w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Warsztat odbywa się dzięki wsparciu partnera Grajewskiego Centrum Kultury.

Projekt Podlaska Sieć Kultury zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nadchodzące wydarzenia

Powrót na początek strony