Wielki Test Wiedzy o Historii Grajewa - 2022

W bieżącym roku obchodzimy 80. rocznicę likwidacji grajewskiego getta (XI 1942 r.). Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane, jest kolejna edycja „Wielkiego testu wiedzy o historii Grajewa - 2022", wzorowana na formule telewizyjnej „Wielkich testów o ..." i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych.

Wielki test 2022.jpg

W bieżącym roku obchodzimy 80. rocznicę likwidacji grajewskiego getta (XI 1942 r.). Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane, jest kolejna edycja „Wielkiego testu wiedzy o historii Grajewa - 2022", wzorowana na formule telewizyjnej „Wielkich testów o ..." i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się (do 20 roku życia) do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

30 października 2022 r. sala widowiskowa GCK
udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów
nagrody finansowe o wartości 4,5 tys. zł
upominki dla każdego z uczestników
zgłoszenia do 15 października 2022 r.
Szczegóły w dołączonym Regulaminie i na: www.9psk.pl, www.gckgrajewo.pl, www.gih.grajewo.pl

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Grajewska Izba Historyczna

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadchodzące wydarzenia

Powrót na początek strony