Burmistrz zwrócił się do GDDKiA o dokumentację projektową przebudowy ul. Ełckiej

ul. Ełcka.JPG

Remont ul. Ełckiej wraz z przebudową głównego skrzyżowania to jedna z długo wyczekiwanych inwestycji w Grajewie. Jest to droga krajowa, jej zarządcą i zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Burmistrz Dariusz Latarowski zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku  o przekazanie aktualnej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku granica województwa – DK 61 w miejscowości Grajewo”.  W odpowiedzi zamawiający poinformował, że prace nad dokumentacją projektową nie zostały jeszcze ukończone. „Obecnie w dalszym ciągu oczekujemy na zgodę Ministra Infrastruktury na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, a w kolejnym kroku planowane jest złożenie wniosku o ZRID” – czytamy w nadesłanym piśmie.

Po uzyskaniu zgody na ww. odstępstwa i naniesieniu ewentualnych uwag Ministra Infrastruktury na dokumentację projektową będzie możliwe przekazanie ostatecznej wersji dokumentacji Burmistrzowi.

Aktualności

Powrót na początek strony