Jest wyrok sądowy - można kontynuować ważną dla mieszkańców inwestycję

grunty od ul. Wojska Polskiego.jpg

Po kilku latach sądowej batalii Miasto Grajewo w końcu uzyskało możliwość zainwestowania w teren, który jest obecnie porządkowany przez PUK Sp. z o. o. Po wygranej sprawie można będzie przystąpić do kontynuacji wyczekiwanej przez wielu mieszkańców, a zablokowanej przez toczące się sprawy, inwestycji drogowej. Powrót do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na ul. Spokojniej, Legionistów, Perlitza, Rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowa kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa ul. Spokojnej na odcinku km0 +166,5 km – 197,5 km” przyniesie wiele korzyści mieszkańcom.

 - Wygrana sprawa otworzyła możliwości budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej, czyli rozwoju tej części miasta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zaniedbany teren już nie będzie straszył – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Do chwili sądowego rozstrzygnięcia inwestowanie w terenie, którego status był przedmiotem sporu, było niemożliwe. Na czym polegała ta batalia? Spór przed obliczem Temidy dotyczący danej inwestycji trwał od 2018 r.  Nieruchomość, na której zaplanowano zrealizowanie danego zadania, znajdowała się we współwłasności Miasta Grajewo w udziale 1000/1701 oraz osoby prywatnej w udziale 701/1701.  Zgodnie z decyzją ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) została ona podzielona na trzy działki. Dwie przeszły na własność Miasta Grajewo, a jedna pozostaje we współwłasności.

W 2018 r. właściciel wyżej wymienionego udziału złożył skargę na obowiązujący dla tego obszaru miejscowy plan zagospodarowania terenu, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny tę skargę oddalił.

Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Grajewie toczy się postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności.

Miasto Grajewo już od 2017 r. występowało z pierwszymi wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID) w ulicach Spokojnej, Legionistów, Perlitza, Rtm. Konopki, Ułańskiej.

Tu chodzi zatem o dwie działki o łącznej powierzchni 1102 m2. Prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2020 r. utrzymującym w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 11 września 2019 r. i poprzedzającą ją decyzję Starosty Grajewskiego z dnia 6 maja 2019 r. te grunty są w wyłącznej własności Miasta Grajewo. Aktualnie trwa procedura ustalenia wysokości odszkodowania przez Starostę Grajewskiego.

Jak, po korzystnym dla miasta zakończeniu batalii sądowej, skorzystają grajewianie pod względem przyszłych inwestycji, których dotąd nie można było prowadzić właśnie ze względu na brak prawa własności do tej ziemi?

 - Zjazd z ulicy Wojska Polskiego będzie bezpieczniejszy. Rozstrzygnięcia otworzą możliwość rozwoju mieszkalnictwa w tej części miasta poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni utwardzonej. W ramach nowych działań został już położony światłowód pod ulicą Spokojną – dodaje Burmistrz Dariusz Latarowski.

Aktualności

Powrót na początek strony