Pamiętajmy, że chodnik powinien być oczyszczany przez cały rok!

UWAGA.png

KOMUNIKAT 

Burmistrz Miasta Grajewo przypomina, że jeśli chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości, to właściciel musi także go sprzątać. Taki zapis znajdziemy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.

Pamiętajmy też, że chodnik powinien być oczyszczany z piasku, traw, chwastów liści przez cały rok, aby nie było ryzyka upadku lub poślizgnięcia. Osoby korzystające z przestrzeni publicznej, powinny mieć możliwość poruszania się po chodnikach, bez zagrożenia dla własnego zdrowia i życia.

Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań właścicieli nieruchomości, mogą domagać się z tego tytułu zadośćuczynienia na drodze cywilnej za poniesiony ból, koszty leczenia i utracone zarobki.

Maciej Bednarko

Burmistrz Miasta Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony