XVI Uroczysta Sesja Rady MIasta Grajewo

Ilustracja do artykułu 5ef04f1eeba55f5eaf6662f5c3e3bf66faff237e.jpg

19 lutego w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury odbyła się XVI Uroczysta Sesja Rady Miasta Grajewo. Było to wydarzenie inaugurujące obchody 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

Uroczystą Sesję rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas - Rząsa przywitała uczestników Sesji w tym Radnych Rady Miasta Grajewo VIII kadencji, Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Grajewo Macieja Pawła Bednarko. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Posłowie na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Jarosław Zieliński, Lech Kołakowski, Paweł Krutul, Mieczysław Kazimierz Baszko oraz Stefan Krajewski oraz Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego Wanda Elżbieta Mieczkowska. Obecni byli również: Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski,Wicewojewoda Podlaski Marcin Piotr Sekściński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Bożenę Obuchowską, Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lidię Kłoczko. W uroczystej sesji udział wzięli także przedstawiciele władz Powiatu Grajewskiego oraz sąsiednich gmin, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta Grajewo i powiatu grajewskiego, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawicie stowarzyszeń, przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów oraz burmistrzowie i radni poprzednich kadencji.

Wykład okolicznościowy "Z kart historii miasta" wygłosił dr. Tomasz Dudziński. Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa wystąpiła z referatem "Samorząd i jego rola w kształtowaniu oblicza miasta na przykładzie Grajewa". Tuż po tym głos zabrał Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski. W swoim wystąpieniu "Grajewo w wersji 4.8.0." włodarz przedstawił m.in wizję przyszłości Grajewa a w tym 20 proponowanych wyzwań na kolejne 20 lat. Następnie zgromadzeni radni jednomyślnie podjęli Uchwałę w sprawie uczczenia 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu. Kolejnym punktem sesji było wręczenie listów partnerskich, których celem jest podjęcie współpracy przy organizowaniu wydarzeń z okazji 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

Po przerwie kawowej zgromadzeni wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Grajewie oraz podziwiali występ Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie

Aktualności

Powrót na początek strony