„Bon na szkolenie”

bon na szkolenie.png

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 września 2022 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” skierowana do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego) poniżej 50 r.ż posiadających wyższe kwalifikacje tj. wykształcenie policealne, studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe.

Jednocześnie informujemy, iż osobom z w/w grupy docelowej, zrekrutowanym w IV naborze (17.12.2021 r.), które trafiły na listę rezerwową, z dniem 13 września 2022 r. zmienia się status „zawieszony” na „aktywny”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. 

Limit wniosków – 500.


Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

logotypy ares.jpg

Aktualności

Powrót na początek strony