Komunikat dotyczący najmu mieszkań

Grajewo_ www.grajewo.pl.JPG

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. zostały zatwierdzone ostateczne listy na 2024 rok osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkaniowego, najmu lokalu socjalnego oraz zamiany mieszkania. Listy obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Listy z nazwiskami osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego, najmu lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkania są wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo w budynku przy ul. Strażackiej 6 (obok Wydziału Gospodarki Komunalnej).

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo, tel. 86 273 08 16.

Aktualności

Powrót na początek strony