XXII Turniej Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym

Ilustracja do artykułu bc70486f28da7b51f16eceb48c2b4b7be5ceb3d4.jpg

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY

XXII  PODLASKI  TURNIEJ  WETERANÓW  W  TENISIE  STOŁOWYM

                                  KOBIET I MĘŻCZYZNGrajewo – 15.03.2020 r.

1. CEL IMPREZY
- promocja Miasta Grajewo
- wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn
- popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo i województwa podlaskiego.                                                            

2. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Burmistrz Miasta Grajewo                                                                                                                                        


3. UCZESTNICTWO
Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:
KOBIETY

I35 lat i powyżej /urodzone w 1985 roku i starsze/

MĘŻCZYŹNI
I   –   40 - 49 lat /urodzeni w latach 1980 – 1971/
II  –  50 - 59 lat /urodzeni w latach 1970 – 1961/
III60 - 69 lat  /urodzeni w latach 1960 - 1951/

IV70 lati  więcej
V   –  Najlepszy Weteran Miasta Grajewo
– zawodnicy urodzeni w 1980 r. i później - 40 lat i więcej ( w tej kategorii startują tylko mieszkańcy  miasta  Grajewo )

- każdy uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość

4. TERMIN I MIEJSCE


  XXII Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym odbędzie   się 15  marca 2020 roku /niedziela/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2

z np. porządkiem :

– godz. 9.00 - 9.45 – zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa

- godz.  9.45          – losowanie

- godz. 10.15         – rozpoczęcie turnieju

5. SYSTEM  ROZGRYWEK

Pucharowy  do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów. Obowiązują przepisy PZTS. W rozstawieniu zawodników na pozycjach 1-8 uwzględnione zostaną wyniki uzyskane w roku 2019.

 

6. NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy  otrzymają: puchary, oraz nagrody rzeczowe; za miejsca 4-6 statuetki;


7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
- 12 marca 2020 roku do godz. 15.30 
- zgłoszenia telefoniczne (86) 261 – 11 – 34 wew. 23 potwierdzenie w tym terminie jest istotne do przygotowania określonej ilości obiadów.

7. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe do turnieju wynosi 30,00 zł od zawodnika/organizator zapewnia obiad/.

9. SPRAWY RÓŻNE
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.

Startujących obowiązuje strój sportowy


Informacje o turnieju pod telefonem (86) 261 – 11 – 34 wew.23

Aktualności

Powrót na początek strony