84. rocznica wybuchu II wojny światowej

rocznica wybuchu II WŚ 21.JPG

84. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 r. Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając największą wojnę w historii - działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.


Grajewo uczciło pamięć żołnierzy i cywilów, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą. Syreny alarmowe, które zostały uruchomione o godz. 12.00 rozpoczęły uroczystość pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Niepodległości. Zgromadzonych przywitał Wiesław Dembiński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo. Po hymnie Polski delegacje reprezentujące władze samorządowe, służby mundurowe, miejskie jednostki organizacyjne, szkoły, przedszkola, a także lokalne organizacje pozarządowe złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem. Miasto Grajewo reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo Maciej Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo Wiesław Dembiński oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Henryka Jagielska. W uroczystości złożenia kwiatów wzięła również udział 2 Grajewska Drużyna Harcerska "Zielona Skra".

Aktualności

Powrót na początek strony