T.Dudziński Dyrektorem GCK

TDudziński.jpg

Dr Tomasz Dudziński ponownie Dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 352/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury - powołanie następuje na czas określony 5 lat od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dr Tomasz Dudziński jest pierwszym Dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury, od momentu powstania GCK w 2016 r. z połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej.

Dyrektor przedstawił Program działania Grajewskiego Centrum Kultury na czas swojej nowej kadencji, który prezentujemy w załączeniu. Warto jednak wspomnieć, że doświadczenie Tomasza Dudzińskiego w zakresie rozwijania działalności kulturalnej w Grajewie obejmuje dużo dłuższy okres niż lata 2016-2020, w czasie których był Dyrektorem GCK i znacznie wykracza poza pełnienie tej funkcji. Wcześniej bowiem, od listopada 2009 r., Tomasz Dudziński był Dyrektorem Grajewskiej Izby Historycznej, jest autorem wielu publikacji o Grajewie, m.in. "Grajewo w XX wieku", współautorem (obok dr hab. Krzysztofa Sychowicza) wydawnictwa pt. "Dzieje powiatu grajewskiego". Ostatnio opracował też wyjątkowy album "Grajewo - obrazy z przeszłości", który ukazuje na ponad 600 fotografiach historię naszego miasta. Tomasz Dudziński od lat czynnie działa w grupie rekonstrukcji historycznej i jako członek Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Jest współtwórcą historycznego portalu o naszym mieście "Grajewiak.pl", doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii UMK w Toruniu, magistrem geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też studia podyplomowe w zakresie Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego oraz w zakresie Zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury.

Na zdj. Tomasz Dudziński w czasie Gali Finałowej "Wilk Roku", 7 czerwca 2019, fot. z arch GCK, www.gckgrajewo.pl

Aktualności

Powrót na początek strony