Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na budowę boiska lekkoatletycznego

Ilustracja do artykułu IMG_0317.JPG

Mamy świetną informację dla miłośników lekkiej atletyki. Boisko do niej powstanie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. To efekt dobrego wniosku urzędników grajewskiego ratusza i owocnej współpracy z litewskim partnerem.

Przypomnijmy, że nasze miasto realizuje z Samorządem Rejonu Solecznickiego projekt:  "Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Pod koniec czerwca tego roku miejscy radni podjęli w tym zakresie stosowną uchwałę.    

W ramach projektu wybudowane mają zostać w Grajewie oraz u litewskiego partnera dwa obiekty sportowo-rekreacyjne. W naszym mieście powstać ma właśnie boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 4.  Partnerzy zobowiązali się do przyszłego wykorzystywania tych miejsc w celu upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia.

 - Właśnie przyszła do nas bardzo dobra informacja, że nasz projekt otrzyma dofinansowanie – nie krył radości w pierwszych dniach września Maciej Paweł Bednarko, Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo.

Jak poinformował 2 września na swojej stronie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, trzecie spotkanie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego dotyczące wyboru projektów, które zostały złożone w dniach 16 czerwca-3 lipca w ramach 5. naboru wniosków, odbyło się 31 sierpnia. Podczas posiedzenia zatwierdzono 5 z 15 projektów.  Wśród nich jest ten Grajewa i litewskiego partnera z kwotą dofinansowania z Programu 316 138 euro. Na mocy uchwały podjętej  24 czerwca przez grajewskich radnych miejskich, w przyszłorocznym budżecie znajdzie się 15-procentowy wkład własny dla realizacji tego projektu. 

Program Interreg V-A Litwa-Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Jego celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i jakości życia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez bliższą współpracę między ludźmi i instytucjami.

Aktualności

Powrót na początek strony