Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w sprawie ciągłości dostaw wody dla mieszkanek i mieszkańców Grajewa.

Szanowni Państwo

Woda to źródło życia, dlatego też, dbając o zrównoważony rozwój miasta oraz obecne i przyszłe pokolenia należy troszczyć się o jej zasoby. Należy rozsądnie gospodarować wodą pobieraną z wodociągu miejskiego. Działania te są szczególnie istotne oraz konieczne ze względu na obserwowane zmiany klimatu oraz skrajne zjawiska, jakimi są m.in. długotrwałe okresy suszy, gdy temperatura powietrza przekracza 250C, czy też nawalne deszcze.

Wszystkie analizy pokazują, że problem suszy jest globalny i dotknie też naszego kraju. Ten rok zapowiada się na kolejny wyjątkowo suchy. Właściwa gospodarka wodna polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby ludności, oraz gospodarowaniu zasobami w sposób oszczędny i racjonalny, zwłaszcza w okresie długotrwałej suszy.

Podkreślamy, że mając świadomość zmian klimatu, Zakład współpracuje z władzami miasta, by bezpieczeństwo niezakłóconych dostaw wody było utrzymane na odpowiednim poziomie. Sytuuje to miasto w bezpiecznym miejscu na ścieżce niezakłóconych dostaw wody dla Grajewian.

Grajewo znajduje się w wyjątkowo korzystnym położeniu, gdyż głównym źródłem zaopatrzenia miasta w wodę, są wody podziemne, ujmowane z głównego zbiornika wód podziemnych Pradolinyrzeki Biebrza. Stacja Uzdatniania Wody zasilana jest z ośmiu studni wierconych ujmujących czwartorzędowe piętro wodonośne. Studnie głębinowe posiadają łączną wydajność eksploatacyjną 334 m 3/h. Wydajność miejskiego ujęcia i stacji uzdatniania wody jest wystarczająca na pokrycie potrzebna wodę wszystkich mieszkańców miasta.

Aktualnie system zarządzania układem dystrybucji wody, umożliwia, zarówno odczytywanie w czasie rzeczywistym parametrów jego pracy, takich jak natężenie przepływu wody, czy ciśnienie w sieci, jak również jego automatyczne sterowanie. Wykorzystanie zaawansowanych systemów sterowania, pozwala na bieżące regulowanie i optymalizowanie parametrów sieci wodociągowej.

Ten rok zapowiada się na kolejny wyjątkowo suchy. Natomiast my czerpiemy wodę z głębokich ujęć, poniżej160 metrów. Zasoby zbiornika wodonośnego wód podziemnych zapewniają nam bezpieczeństwo. Nasi odbiorcy nie mają powodów do obaw. Należy jednak pamiętać, że zasoby gromadzące się pod ziemią napływają tam od kilkunastudo kilkusetlat. Są rejony, gdzie spadająca kropla deszczu przenika przez strukturę ziemi nawet przez 50 lat. To jednak nie zmienia faktu, że trzeba dbać o wodę i racjonalnie ją wykorzystywać.

Apelujemy więc do mieszkańców Grajewa o oszczędne korzystanie z wody. Prosimy, by racjonalnie podlewać ogródki, ograniczyć lub zrezygnować z podlewania trawników, nie napełniać basenów, oczek wodnych etc. Należy również gromadzić wodę deszczową, jako odnawialne źródło, by ją powtórnie wykorzystać. Celem apelu jest ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców oraz zasobów wodnych poprzez rozsądne jej wykorzystanie do uzasadnionego funkcjonowania gospodarstwa domowego, (przygotowania posiłków i utrzymania higieny) na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w godzinach największej aktywności mieszkańców. Zachęcamy równieżdo picia wody prosto z kranu. W ten prosty sposób ograniczamy zużycie opakowań jednorazowych, a tym samymwody niezbędnej do ich produkcji.

                                                                                                                                                                                Grzegorz Purwin

Aktualności

Powrót na początek strony