Zebrano 24 tony odpadów

rozbiórka_rewitalizacja1.JPG

Trwa realizacja inwestycji Miasta Grajewo „Rewitalizacja Centrum Grajewa”.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki kolidujących z realizacją zadania starych budynków. Wykonano w ramach inwestycji kanalizację sanitarną oraz sieć ciepłowniczą. Kilkanaście dni trwały prace porządkowe. Stan techniczny budynków zagrażał bezpieczeństwu ludzi, a budynki gospodarcze stały się śmietniskiem i wylęgarnią gryzoni.

W wyniku akcji porządkowania posesji przy ul. Kilińskiego z udziałem osób skierowanych do prac społecznie użytecznych, osób wyznaczonych przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie oraz żołnierzy NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland zebrano łącznie ok. 24 tony odpadów wielkogabarytowych. Wśród nich znajdowały się odpady budowlane, tekstylia oraz odpady zmieszane. W wyniku prac wyselekcjonowano kilkanaście worków odpadów szklanych, a także kilka palet papy. Obecnie trwa wyburzanie kolejnych starych budynków.

Aktualności

Powrót na początek strony