Seminarium wdrożeniowe

seminarium fot.9.JPG

Dziś odbyło się seminarium wdrożeniowe Projektu pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Seminarium zostało zorganizowane przez partnerów projektu: Miasto Grajewo oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Zebranych uczestników przywitał Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski. Burmistrz przedstawił informacje o projekcie, a także o działaniach rewitalizacyjnych i planach na kolejne inwestycje rewitalizacyjne w mieście. Następnie wraz z przedstawicielami OWOP podziękował za dotychczasową pracę związaną z prowadzeniem projektu. Ważnym punktem był również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Grupy Inicjatywnej.

Aktualności

Powrót na początek strony