Seminarium wdrożeniowe

seminarium fot.9.JPG

Ilustracja do artykułu baner ue.png

Dziś odbyło się seminarium wdrożeniowe Projektu pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Seminarium zostało zorganizowane przez partnerów projektu: Miasto Grajewo oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Zebranych uczestników przywitał Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski. Burmistrz przedstawił informacje o projekcie, a także o działaniach rewitalizacyjnych i planach na kolejne inwestycje rewitalizacyjne w mieście. Następnie wraz z przedstawicielami OWOP podziękował za dotychczasową pracę związaną z prowadzeniem projektu. Ważnym punktem był również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Grupy Inicjatywnej.

Cel główny projektu: Rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2022

Więcej informacji na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku www.owop.org.pl

Aktualności

Powrót na początek strony