Budowa ul. 11-Listopada - umowa podpisana

Burmistrz Grajewa i Wykonawca podpisują umowę 1.JPG

Dziś (14 stycznia 2021 r.) podpisano umowę na "Budowę ul. 11-Listopada w Grajewie". Inwestycja jest w 100 procentach sfinansowana ze środków zewnętrznych, ponieważ w zeszłym roku na Budowę ul. 11 Listopada i Geodetów Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln 293 tys. zł.

 „Budowa ul. 11-Listopada w Grajewie” polegać będzie na wykonaniu robót drogowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową obejmujących swym zakresem m.in. budowę jezdni z szarej kostki brukowej, chodnika z szarej kostki brukowej, wjazdów z czerwonej kostki brukowej, oznakowania pionowego oraz przebudowie istniejącego przepustu. W ramach prac zaplanowano także roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Na początku stycznia br. w drodze przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Wartość inwestycji to 1 mln 669 tys. 846,77 zł. Zgodnie z umową wykonawca ma czas na przeprowadzenie prac do września.

Aktualności

Powrót na początek strony