Sesja Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że dnia 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

 

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 3. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 r.
 4. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Grajewskiego Centrum Kultury oraz planów na 2022 r.
 5. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz planów na 2022 r.
 6. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie oraz planów na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;
  2. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolnikówc i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu na terenie miasta Grajewo;
  3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego;
  4. uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie";
  5. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
  6. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 10. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta Grajewo.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony