Komunikat Burmistrza Miasta Grajewo

Ogłoszenie

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo.

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Grajewo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.), podjął decyzję dotyczącą reorganizacji pracy Urzędu Miasta Grajewo na czas trwania epidemii.


Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy w godz. od 7:30 do 15:30 elektronicznie na adres: sekretariat@um.grajewo.pl, telefonicznie pod numerem Sekretariatu 86 273 08 02 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.

Wnioski i podania należy pozostawić w skrzynce zamontowanej przy wejściu do Urzędu.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

WAŻNE. Interesanci są przyjmowani tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw ich bieżącej, egzystencjalnej obsługi w zakresie podstawowych usług publicznych. Spraw związanych ze sporządzeniem aktu zgonu i aktu urodzenia oraz wydaniem dowodu osobistego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty.

W celu dokonania niezbędnych opłat należy korzystać z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

Numery kont bankowych Urzędu Miasta Grajewo:
PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)

91 1020 1332 0000 1302 1073 6116

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. Pracownicy, dla których było to możliwe, wykonują pracę zdalną.

Wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

                                                                                                                                                    Dariusz Latarowski

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Grajewo

Wykaz telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miasta

 

Aktualności

Powrót na początek strony