WYNIKI BADANIA PLANÓW EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY

 

W okresie od 07.02.2020 r. do 14.02.2020 r. Miasto Grajewo przeprowadziło badanie planów edukacyjnych i zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Grajewie, w tym:

  • 81 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
  • 42 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie,
  • 37 uczniów z Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

 

Badaniem zostały objęte osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 kończą naukę w szkole średniej, a tym samym stoją przed podjęciem decyzji związanej z wyborem dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich uczniów ostatnich klas publicznych szkół ponadpodstawowych miało na celu zdobycie wiedzy w zakresie trudności odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, przyczyn bezrobocia wśród osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz ich stosunku do przedsiębiorczości, przejawianych postaw przedsiębiorczości i aktywności życiowej przez poznanie ich planów edukacyjnych i zawodowych. Wyniki ankiety umożliwią zaplanowanie w ramach projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” działań wzmacniających lokalny rynek pracy pod kątem młodych osób wchodzących na rynek pracy.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Wicestarosty Powiatu Grajewskiego, Pana Tomasza Cebelińskiego, w rozmowy z dyrektorami szkół o istocie przeprowadzenia badań ankietowych w celu zdiagnozowania problemów i potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych, można było uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Jednocześnie włączenie się Wicestarosty w działania projektowe już na tak wczesnym etapie, pozwala mieć nadzieję na efektywną współpracę na rzecz działań projektowych w ramach partnerstwa, a jednocześnie stanowi element budowy potencjału i efektywności przyszłej współpracy jednostek administracji publicznej.

Badanie zostało zrealizowane w związku z uczestnictwem Miasta Grajewo w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Aktualności

Powrót na początek strony