LXIII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 27 września 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXIII
Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku w mieście za 2022 rok i I półrocze 2023 roku.
 5. Informacja na temat utrzymania parków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem „Parku Solidarności”.
 6. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w mieście Grajewo;
  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 10. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie LXII Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 


 

 OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 27 września 2023 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się
wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki
Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku w mieście za 2022 rok i I półrocze 2023 roku.
 4. Informacja na temat utrzymania parków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem „Parku
  Solidarności”.
 5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2023 roku.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w mieście Grajewo;
  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony